Veteranbusstreffet på Evje 25-28 mai 2007



Liste over premierte busser.






Beste 1940-1949 Reg. nr. R-1128

Eier: Gaia Veteranbusser


Beste 1950-1959 Reg. nr.S-7013

Eier : Firda Billag


Beste 1960-1964 Reg. nr.K-11831

Eier: SamSør-Agder




Beste 1965-1969 Reg. nr.K-11880

Eier: Sirdal Veteranbussklubb




Beste 1970-1979 Reg. nr. SN 53881

Eier: HSD Bilane


Beste 1980-1989 Reg. nr.SP 67977

Eier: Oddleif Håseth


Beste Nykommer Reg.nr. A-15042

Eier: Veteranbussklubben i SBC


Beste Snutebuss Reg. nr. A-15042

Eier: Veteranbussklubben i SBC


Beste Kombinertbuss Reg. nr. S-7038

Eier: RHF Sogn & Fjordane


Lengste reise Reg. nr. T-3818

Eier: AS Bussbygg


Publikumsprisen Reg. nr. K-11880

Eier: Sirdal Veteranbussklubb




10 års prisen Reg. nr. R-200

Eier: Gaia Veteranbusser






SamSør Agder`s tur til Evje

Det skal ikke være i tvil om hvor vi skal



Bussene klar for avgang. Vi har fått besøk av en gammel
H.S.D. buss som tok følge med oss på veg til Evje.



Mini kortesje fra SamSør Agder på veg til Evje.
Her passerer vi Mones i Mandal



En liten pust i bakken etter at teltet var rigget opp.


Bengt Steinvåg, John Anker Tellhaug og Gudmund Bryggeså



SamSør Agder sin stand under treffet



Teltet vårt ble flittig besøkt



Våre sponsorer og sammarbeidspartnere



Gamle rutetabeller og takster



Noen av sjåførene i Marnar Bilruter
tegnet av
Gerd Sellereite i 1948



Logoene av de 3 selskapene vi representerer



Gamle navneruller



Buss nr 10 den første i Norge med LMK forsikring



Kjetting fra ca. 1930 + Div. buss bilder



Buss ekspedisjon fra ca. 1950



Buss ekspedisjon fra ca. 1950



Buss ekspedisjon fra ca. 1950



Kortesjekjøring



På veg hjem etter ett vellykket treff



På veg hjem etter ett vellykket treff



Buss 10



Buss 31



Buss 16